Хедер (приспособлене) за прибиране на слънчоглед
прочети повече

Представяне на Металагро АД

Металагро АД е производител на хедери за слънчоглед, хедери за царевица, приставки за рапица, раздробители за слънчогледови и рапични  стъбла, транспортни колички за хедери и сеялки, валяци, иглени брани, машини за жътва на лавандула. 

Друга сфера, в която се разива Металагро АД е автомобилостроенето. За немските си партньори дружеството произвежда части за вграждане в транспортни средства и сервизно оборудване.

Металагро АД открива процедура за избор на изпълнител по проект №BG16RFOP002-2.001-1099 "Инвестиции в ново производствено оборудване", финансиран от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.