Технология за внасяне на течен азотен тор CULTAN

Слънчоглед

Раздробител (сечка) за стебла

Раздробител (сечка) за стебла

Ясни практически преимущества

 

Раздробител (сечка) за стебла

Технически особености:

Раздробителят за стебла е ново изделие, в продажба от 01.12.2010 г. Засега  e единственото, което е създено по инициатива на фермери, собственици на хедери за слънчоглед.  Дискусията, която се проведе след презентацията ни накара да осъзнаем, че не е достатъчно само да подпомагаме фермерите в усилията им да бъдат максимално ефективни при жътва  на рапица, слънчоглед и царевица. Защото след жътвата на слънчогледа и рапицата възниква проблемът с растителните остатъци. Както е известно, тяхното оставане на полето след прибирането на тези две култури  затруднява и оскъпява есенната обработка на почвата. Често се налага трикратно дискуване, преди площите да станат годни за предсеитбена обработка. Ние си дадохме сметка, че трябва да предложим решение, различно от сечките от близкоизточен произход, които масово заляха пазара през 2009 и 2010 г. Уважението към фермерите и желанието да  удоволетворим техните очаквания винаги ни задължават да не допускаме конструктивни недостатъци, некачествено изпълнение и влагане на некачествени материали. За нас е абсурдно и недопустимо някои от най-важните елементи да са замислени и изпълнени така, сякаш нарочно целят най-много разходи за части и обслужване – например типичното срещано на пазара изпълнение на режещия нож като най-важната част на раздробителя е: дължина - 120 см, материал- обикновена стомана. Несъгласието  ни с такъв подход  доведе до създаването на  раздробител  за стебла с ясни практически преимущества в сравнение с всички подобни предложения на пазара.

Постига най-добри резултати в раздробяването на стеблата след жътва на рапица и слънчоглед, благодарение на:

 • отговорен подход при конструиране и изработване;
 • използване на висококачествени стомани;
 • огъване на цифровопрограмен абкант за най-висока точност;
 • изработване на режещия ротор на специален стенд за постигане на перфектна геометрична точност и балансираност;
 • специални операции по термообработване и закаляане на режещите ножове,  консултирани с водещи научни специалисти;
 • използване на висококачествени скрепителни елементи от ексклузивен немски доставчик –не е използван нито едни болт или гайка, които да не е проверен за съответствие с клас 88.
 • проектиране на всеки елемент с мисълта за дълга експлоатация с най- малко разходи.

Технически данни:

Параметър Единица МА - 504 МА - 505
Междуредова ширина м 4.2 5.6
Лопатки на ротора брой 10 10
Тегло кг 1100 1300

И още факти:
1. От проведените опити 20 дни след жътвата на рапица на полето на арендатор от с. Горун, Община Каварна, установихм, че  след еднократно третиране 85% от рапичните стебла се начупват на късове с равномерна дължина 12-14 см, около 5-8% се повалят, но не се начупват или се начупват частично и около 5-8% остават неповалени (в последната група са само неизсъхнали стебла от рапица и плевели). Раздробяването е проведено надлъжно по редовете на засяване и резултатите са еднакво добри в двете посоки, независимо от посоката на жътва. Еднакви резултати се постигат при скорост от 6 до 15 км/ч.;
2.От Добрич до полето за изпитания (разстояние около 50 км) раздробителят беше теглен от трактор със скорост  30 км/ч.;
3.Времето за преминаване от транспортно в работно положение  е 15 мин (без никаква практика на тракториста, който видя раздробителя за първи път в деня на изпитването)

На честна цена
Получавате много повече за същите пари.

Изпрати запитване

Изпрати запитване

С грижа за клиента

Пазарните предимства на раздробителя се изразяват във:

 • възможност за работа на висока скорост;
 • възможност за транспортиране по националната пътна мрежа без нарушаване на закона за движение по пътищата;
 • гарантирана дългогодишна сервизна поддръжка и доставка на износващите се резевни части;
 • най-добри  функционални показатели измежду всички предложения на пазара;
 • постигане на еднакво добри резултати  и при двете култури  - рапица и слънчоглед;
 • гарантирано намаляване на разходите за агротехнически мероприятия след жътва;
 • най-дълъг гаранционен срок.

Гаранция: 36 месеца

Към началото

Форма за запитване

Полетата отбелязани с * са задължителни.