Прибиращa техника
 • Сподели
 • -
 • A
 • +

Адаптери за царевица

Серия 6 - върхово постижение в прибирането на царевица


6 Редов Адаптер за Царевица, МА660е - 38.000 лв, без ДДС, EXW, Добрич. - 3 години Гаранция.

Хедер (адаптер) за качествена жътва на царевица предлага на потребителите:

 • висока производителност
 • нулеви загуби
 • идеално почистване на полето от листотеблената маса.

При работа хедерът внимателно и без повреди по зърното откъсва кочаните от стеблата и транспортира само тях в комбайна. Откъсващите валци подават стеблото към ножа на раздробителя (сечката), който е разположен непосредствено под тях на разстояние 4 см от контраножа.  Благодарение на високите обороти  и оптималното взаимно разположение на валците и раздробителя, се постига гарантиран резултат  -  95% от стеблата и листната маса са раздробени на късове под 7 см. Раздробената листостеблена маса се разпилява равномерно по полето.
Под  откъсващите валци се намира само ножът на раздробителя, а задвижването и всички механизми са на една височина с валците. Тази особеност на конструкцията позволява да се постигне  нисък срез на стеблата,качествено почистване на полето и  добро  прибиране  на сортове царевица с ниско заложен първи кочан. Хедерът има възможност да  работи  в хоризонтално положение и дори с отрицателен ъгъл, което е предпоставка за нулеви загуби на кочани при висока работна скорост.

Хедерът работи стабилно и запазва показателите си при неблагоприятни условия на жътва – повишена влажност на стеблата, затревени площи, високи и дебели стебла и обилна листна маса. В никакъв случай повишената влажност или дебелина на стеблата не е в състояние да забави съществено или да влоши работата на хедера. Обичайно е да се работи с 9-11 км/ч. При нормални условия работната скорост се ограничава предимно от добива на декар и от възможностите на вършачната система на комбайна.

Тези високи резултати са възможни благодарение на изключителните по своята конструкция работни секции, заложени в устройството на хедера.

Със задоволство констатираме, че и най-новите конкурентни разработки не могат да достигна показателите на хедера на Металагро АД  относно:

 • най-нисък срез на стеблата
 • възможност за прибиране на сортове с ниско заложен първи кочан
 • най-качествено раздробяване на листотеблената маса
 • най качествено разпръскване на листостеблената маса по полето
 • най-малко повреди по зърното (практически нулеви) при откъсване на кочана и транспортирането му към комбайна
 • най-ниски загуби на кочани (практически нулеви)
 • най-добро запазване на показателите при неблагоприятни условия на жътва.

Никаква хидравлика, никакви сложни системи! Избегнато е вграждане на автоматични регулиращи системи, главен  редуктор, валови задвиждания, хидравлични съединители, системи за централно и автоматично мазане  и други ненужни усложнения, с цел намаляване на теглото и  повишаване на надеждността. Машината не е за безгрижни стопани, изисква 10 минути грижливо отношение на ден, срещу което се отплаща с качествена жътва на стотици декари дневно.

За да удоволетвори всички изисквания се произвежда в различни варианти:
За  всички марки зърнокомбайни, независимо от модела и годината на производство.
Брой на редовете: 4, 6, 8 и ли 12, специална поръчка -5 или 10.
Стандартно междуредие 70 см; специална поръчка – 75 см.

Единствено предложение на пазара:
Предоставяме специална възможност собственици на малки комбайни да получат върхова производителност и качествена жътва на царевица с  лек 4 редов хедер от серия 6 (тегло  1600 кг).

 

ВНИМАНИЕ!

Поуки от жътвена кампания 2010 г.

1. Собствениците на хедери серия 6 следва да предприемат мерки за своевременно извозване на зърното.
При пазарния дебют на хедерите от серия 6 собственици на 12 редови хедери допуснаха престой  на комбайни заради  изчакване на транспорт.
Необходимо  е да се обърне внимание на факта, че  при добив 800 кг/дка с роторен комбайн е нормално да се прибере 1 тон зърно за една минута!!! При наши наблюдения в гр.Кнежа с комбайн Claas Tucano  6 редовия хедер серия 6  достигна  производителност над 600 кг/ мин.
За да се избегне допускане на престой  е необходима добра организация на извозването и по възможност разтоварване в движение.

2. С особено задоволство отбелязваме, че не получихме нито едно обаждане за сервизна намеса  и нито една рекламация през жътвена кампания 2010 - всички машини завършиха жътвата без повреди и получиха  още една година гаранция.

технически данни

Параметър Единица МА - 640 MA-660 МА - 680 MA-6120
Едновременно прибирани редове брой 4 6 8 12
Междуредова ширина см 70 70 70 70
Производителност дка/час 17-28 21-38 28-50 42-76
Работна скорост км/час 6-11 6-11 6-11 6-9
Маса кг 1400 2100 2700 3950
Габарити ширина мм 3050 4700 6100 8900
дължина мм 2200 3000 3000 3000
височина мм 1530 1250 1250 1250