Технология за внасяне на течен азотен тор CULTAN

Рапица

Приспособление за рапица

Серия 7 - за най-висока печалба при отглеждането на рапица

Приспособлението за прибиране на рапица е ново изделие,  в продажба от 01.12.2010 г. За шест месеца се превърна в най-разпространената в България машина за прибиране на рапица. Представлява приставка към житния хедер на комбайна. Монтира се и се пуска в действие от сервиз на производителя без допълнително заплащане.

Приспособление за рапица

Технически особености:

Единствено предложение на пазара:

  • приставки по-широки от 3,5 м. без ограничение за горната граница;
  • безплатно навесване към житния хедер от сервиз на производителя.

Технически данни:

За да удоволетвори всички изисквания приставката за рапица се предлага:

  • за всички марки и модели комбайни;
  • за всички възможни хедери за бяла жътва;
  • за всякаква широчина без ограничение;
  • на най-изгодна цена.

През жътвена кампания 2011 г.приставката показа отлични резултати  в  прибирането на рапица с най-ниски загуби. При контролна жътва, проведена от две фирми за семена, се установи, че добивът през 2011 г., при аналогично състояние на посевите на същия арендатор, в сравнение с 2010 г., се увеличи  с до 100 кг/дка. Това увеличение в добива се дължи единствено на използването на приставката за рапица на Металагро АД, тъй като арендаторът потвърди, че през двете сеитбени години е полагал еднакви грижи за посевите, провеждал е  аналогични агротехничеки мероприятия и е ползвал еднаква техника. Уникалното постижение в намаляването на загубите Металагро АД постигна, като приложи комбинирано два конструктивни компонента: специално профилно дъно плюс  комплект  режещ апарат и задвижване, проектирани специално за жътва на рапица и произведени от реномиран световен доставчик. Тази успешна комбинация допринася за:

  • внимателно отрязване на рапичното стелбо;
  • улеснено придвижване на потока от ожъната рапица към шнека на хедера;
  • стабилно задържане на ожънатите растения върху  профилното дъно до постъпването им в комбайна;
  • абсолютно изключване на възможността за създаване на противопоток и като следствие - връщане и изпадане на рапица обратно от приставката на полето.

Изпрати запитване

Изпрати запитване

С грижа за клиента

Това решение оскъпява приставката и намалява печалбата на производителя, но ние го прилагаме без колебание, защото сме убедени че:
1. Успехът  в намаляването на загубите при жътва на рапица е невъзможен без използването на  режещ апарат, разработен специално за отрязване на рапични стебла. Разбира се, че рапицата не е пшеница и рапичното стебло е много по-различно  от сламата. Ето защо  резултатът от работата на специализиран режещ апарат винаги е много по-добър от работата на режещ апарат, който е предназначен за жътва на пшеница, но се прилага компромисно и за рапица. А такова е положението при всички комбинирани хедери, предназначени за жътва на двете култури, както и при всички приставки, в които се използват ножова лента и палци за жътва на пшеница.
2. Плоското дъно не дава добър резултат. Невъзможно е прибирането на рапица да се извърши с минимални загуби без успешната конструкция на дъното със специален профил. Значението му за намаляване на загубите  е следното: при прекъсване на потока от ожънати  растения, (което може да бъде  причинено от неравности, от наклоняване на комбайна в страни или напред, от намаляване на скоростта, от навлизане в участък с полегнала или затревена рапица), нищо друго освен специалният профил на дъното не може да задържи ожънатите растения и изпадналите от тях семена върху приставката. Без специалния профил част от ожъната рапица изпада обратно на нивата.

Към началото

Форма за запитване

Полетата отбелязани с * са задължителни.